Komunikat Dyrektora Szkoły

1. Od dnia 28 lutego 2022r. Uczniowie wszystkich klas PSM I i II st. kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
2. W szkole bezwzględnie obowiązują dla wszystkich ogólne zasady higieny: obowiązkowe noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej (na korytarzach i w toaletach) oraz dezynfekcja i częste mycie rąk.
3. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz. Osoby przebywające w budynkach szkolnych zachowują od siebie dystans min. 1,5 m. Rekomenduje się kontakt rodziców/opiekunów z nauczycielem z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
4. Apelujemy, aby do Szkoły przychodziły wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.