Dyrektor PSM I i II st. w Słupsku:

mgr Beata Podgrórna

 


 

Wicedyrektor PSM I i II st. w Słupsku:

mgr Barbara Żydzianowska

 


 

Wicedyrektor PSM I i II st. w Słupsku:

mgr Wiesław Nizio