DAROWIZNY NA RZECZ SZKOŁY

  1. Fundusz muzyczny

Rodziców, osoby prywatne i instytucje, które chciałyby wspomóc PSM I i II st. w Słupsku prosimy o DAROWIZNY na rzecz Szkoły- Funduszu Muzycznego w wysokości 30 zł miesięcznie. 

Środki zgromadzone z darowizn przeznaczone będą na poprawę wyposażenia Szkoły.  

Nazwa rachunku - Państwowa Szkoła Muzyczna
adres - ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
Bank - NBP O/O Gdańsk
Nr rachunku - 35 1010 1140 0024 5313 9134 0000

Wpłat można dokonywać na powyższy rachunek bankowy z dopiskiem „Darowizna”.
Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko to za drugie i kolejne dzieci opłata wynosi 50%.

2. Rada Rodziców     

Rodziców, osoby prywatne i instytucje, które chciałyby wspomóc Radę Rodziców przy PSM I i II st. w Słupsku prosimy o DAROWIZNY w wysokości 70 zł za rok szkolny.

Nazwa rachunku - Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Słupsku
Adres - ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
Bank - Bank Santander Polska S.A.
Nr rachunku - 55 1090 2763 0000 0001 4650 1446

Wpłat można dokonywać na powyższy rachunek bankowy z dopiskiem „Darowizna".
Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko to za drugie i kolejne dzieci opłata wynosi 50%.