1. Darowizna - Fundusz muzyczny  

Nazwa rachunku - Państwowa Szkoła Muzyczna
adres - ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
Bank - NBP O/O Gdańsk
Nr rachunku - 35 1010 1140 0024 5313 9134 0000

Wpłatę w wysokości 300 zł za rok szkolny można dokonać z dopiskiem „Darowizna”.
Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko to za drugie i kolejne dzieci opłata wynosi 50%.

2. Rada Rodziców     

Nazwa rachunku - Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Słupsku
Adres - ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
Bank - Bank Santander Polska S.A.
Nr rachunku - 55 1090 2763 0000 0001 4650 1446

Wpłatę w wysokości 70 zł za rok szkolny można dokonać z dopiskiem „Darowizna".
Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko to za drugie i kolejne dzieci opłata wynosi 50%.