Działalność szkolnictwa muzycznego w powojennym Słupsku rozpoczęła się w roku szkolnym 1945/1946 od powołania prywatnej szkoły muzycznej prowadzonej przez Stefanię Korwin – Sługocką w budynku przy ul. Zamenhoffa 7. Po roku działalności szkoła została zlikwidowana.

Jesienią 1946r. rozpoczęła działalność szkoła muzyczna uruchomiona przez Towarzystwo Teatrów i Muzyki Ludowej. Gdy okazało się, że statut towarzystwa nie pozwalał na prowadzenie szkoły powołano nowe Towarzystwo Muzyczne im. St. Moniuszki na czele z prezesem Andrzejem Paluchem.

16 lutego 1947r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia Szkoły Muzycznej im. St. Moniuszki przy ul. Popławskiego (obecnie Sienkiewicza).
 
 
Pierwszą dyrektorką szkoły została Franciszka Rotter – Platówna, która po wyjeździe do Wrocławia kontynuowała pełną sukcesów karierę solistki opery i profesora PWSM.
W szkole prowadzono naukę gry na instrumentach (fortepian, skrzypce, akordeon, instrumenty dęte), śpiew solowy oraz nauczano przedmiotów teoretycznych.

W roku 1950 szkoła przeniosła się do nowej siedziby – budynku przy ulicy Tuwima 4, który zajmowała do 1978r.
 


28 maja 1951r. Szkoła Muzyczna im. St. Moniuszki została upaństwowiona. Była pierwszą Państwową Szkołą Muzyczną w województwie koszalińskim.

W tym czasie zwiększono nauczane przedmioty o klasę wiolonczeli, instrumentów dętych blaszanych i instrumentów dętych drewnianych.
 

W roku szkolnym 1963/1964 utworzono w Słupsku filię Średniej Szkoły Muzycznej w Koszalinie, która jednak po dwóch latach została rozwiązana, a uczniów przeniesiono do Koszalina. W jej miejsce powstała szkoła średnia jako Ognisko Muzyczne, nad którym nadzór objęła PSM II st. w Gdańsku.

 
 
W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju i powstania w 1975r. województwa słupskiego powstały okoliczności sprzyjające uwieńczeniu długoletnich starań o powołanie szkoły II stopnia. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki utworzono Państwową Szkołę Muzyczną II st., którą wraz z PSM I st. połączono w Zespół Szkół Muzycznych w Słupsku.

Wzrost liczby uczniów i nauczycieli spowodował konieczność powiększenia bazy lokalowej. W 1978r. władze miejskie przyznały szkole posesję z budynkami przy ulicy Szczecińskiej 106. Nowa siedziba szkoły wymagała remontu – zmodernizowano i dobudowano piętro nad budynkiem B oraz przeprowadzono remont zabytkowego pałacyku, w którym została otwarta Sala Kameralna im. K. Szymanowskiego służąca szkole jako sala koncertowa.

Przy okazji jubileuszu 40-lecia  nastąpiła zmiana nazwy i patrona szkoły na Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. I. J. Paderewskiego. Główne uroczystości jubileuszowe – nadanie szkole imienia, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i koncert odbyły się 21 listopada 1986r.

W roku szkolnym 2011/2012 PSM I i II st. w Słupsku świętowała jubileusz 65 – lecia istnienia szkoły.
W skład PSM I i II st. w Słupsku wchodzą filie w Sławnie i Bytowie prowadzące nauczanie w zakresie szkoły I stopnia.

Filia w Sławnie rozpoczęła działalność w wydzierżawionych pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury w 1978r. W roku 1990 władze miejskie przyznały sławieńskiej filii budynek przy ulicy Mickiewicza 7. Filia w Sławnie prowadzi nauczanie w klasach fortepianu, skrzypiec, gitary, akordeonu, klarnetu, saksofonu i fletu.

Filia w Bytowie działa od 1987r. Przez kilka lat filia zmieniała lokalizacje, od 1993r. zajęcia odbywały się w Miejskim Domu Kultury, a od roku 2008 władze miejskie ulokowały ją w Gimnazjum nr 1 przy ulicy Mierosławskiego 7. Lekcje gry prowadzone są na fortepianie, gitarze, klarnecie i akordeonie.


DYREKTORZY SZKOŁY

Franciszka  Rotter – Platówna   (1947 – 1948)
Maria Mertkowa   (1948 – 1949)
Adam Galer   (1949 – 1950)
Jan Zakrzewski   (1950 – 1953)
Tadeusz Pilewski   (1953 – 1956)
Maria Mertkowa   (1956 – 1958)
Roman Wasielewski   (1958 – 1962)
Tytus Burczyk   (1962 – 1965)
Michał Kozyra   (1965 – 1979)
Zbigniew Janczewski   (1979 – 1988)
Ginter Leszke    (1988 – 1991)
Andrzej Sikorski   (1991 – 1998)
Ewa Kumik   (1998 – 2001)
Beata Podgórna   (2001 – 2002)
Ewa Kumik   (2002 – 2004)
Bogdan Kułakowski   (2004 – 2005)
Beata Podgórna   (2005 –       )