Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Słupsku w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199) w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, ustala się w roku szkolnym 2021/2022 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- 12 listopada 2021 r. (piątek)
- 13 listopada 2021 r. (sobota)
- 7 stycznia 2022 r. (piątek)
- 2 maja 2022 (poniedziałek)
- 17czerwca 2022 r. (piątek)
- 18 czerwca 2022 r. (sobota)