Skład Rady Rodziców PSM I i II stopnia w Słupsku
w roku szkolnym 2021/2022

Prezydium Rady:

Joanna Głogowska – przewodnicząca
Katarzyna Wiśniewska – sekretarz


Komisja Rewizyjna:

Sławomir Pietrzak – przewodniczący
Anna Balcerzak
Agnieszka Beck


Członkowie Rady:

Irena Hubiak
Piotr Nawrocki
Krystyna Lewczuk-Połuboczko
Anna Patalon
Joanna Żukowska-Ślusarska