Plany  zajęć grupowych na rok szkolny 2022\2023

PSM I stopnia PSM II stopnia
Plan zajęć PSM I Stopnia Plan zajęć PSM II Stopnia

Informacja o podziale na grupy zajęć teoretycznych w klasach PSM I stopnia oraz informacja o przydziale uczniów do chóru/orkiestry zostanie przesłana dziennikiem MobiReg w trybie wiadomości.