IX Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej Epokami przez muzykę rozstrzygnięty

 

epm 2019 09

 

Dnia 10 maja 2019 r. o godz. 14.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Słupsku odbył się IX Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej "Epokami przez muzykę", przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych powiatu słupskiego.

W związku z dwusetną rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki w całej Polsce świętujemy Rok Moniuszkowski. Instytucje związane z kulturą muzyczną organizują liczne wydarzenia – koncerty, konkursy, wystawy - upamiętniające postać tego polskiego kompozytora epoki romantyzmu. Z tego też powodu w tegorocznej edycji cyklicznego konkursu Epokami przez muzykę organizowanego przez PSM I i II stopnia w Słupsku tematem przewodnim była twórczość Moniuszki.

 

epm 2019 01

 

Udział w konkursie zgłosiło 7 szkół ze Słupska i powiatu słupskiego. Uczestnicy rywalizowali ze sobą wykazując się wiedzą na temat życiorysu Stanisława Moniuszki, zagadnień ogólnomuzycznych (dotyczących znajomości form, gatunków i terminologii muzycznej) oraz znajomością słuchową wybranych dzieł kompozytora (pieśni, oper, utworów symfonicznych).

Konkurs składał się 2 etapów – części teoretycznej i praktycznej. W pierwszym etapie konkursowicze rozwiązywali test pisemny sprawdzający ich znajomość życiorysu kompozytora oraz treści jego oper (Straszny Dwór, Halka, Flis, Verbum Nobile). Pojawiły się też pytania dotyczące ogólnej orientacji w zagadnieniach związanych z teorią muzyki.

W części drugiej zaprezentowanych zostało dziesięć nagrań muzycznych będących fragmentami utworów Moniuszki (pieśni, arie operowe, uwertury), które trzeba było rozpoznać słuchowo i podać ich tytuły.

W teście pisemnym do uzyskania było 25 punktów, a w teście słuchowym 30 punktów. W wyniku obliczenia punktacji zbiorczej przez jury konkursowe w składzie: Barbara Żydzianowska /przewodnicząca/, Marcelina Schweda i Katarzyna Wyporska-Wawrzczak (nauczyciele PSM w Słupsku) wyłoniono laureatów konkursu:

I miejsce - Maksymilian Puchała ze Szkoły Podstawowej w Zagórzycy
II miejsce - Zuzanna Geisler ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Słupsku
III miejsce - Natalia Radziejewska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku
IV miejsce - Katarzyna Pawłowska ze Szkoły Podstawowej w Zagórzycy
Wyróżnienie - Mateusz Praszczak z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słupsku

 

epm 2019 12

 

Podczas uroczystego koncertu ogłoszono wyniki, rozdano dyplomy i nagrody. Fundatorem nagród i współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom sukcesu i życzymy im, aby to doświadczenie było początkiem wspaniałej przygody z poznawaniem muzyki poważnej.

Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu.

Saturday the 15th.