Koncert z okazji Jubileuszu 70-lecia PSM w Słupsku

IMG 2692

 

16 listopada 2016r. PSM I i II st. w Słupsku świętowała Jubileusz 70-lecia uroczystym koncertem w Sali Filharmonii.

W części oficjalnej uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia medali, odznak i nagród nauczycielom i pracownikom szkoły. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Słupsku w uznaniu szczególnych zasług dla miasta została wyróżniona Medalem Honorowym Miasta Słupska.

Oprócz przemówień, nagród i życzeń w pierwszej części pojawiły się też akcenty muzyczne - wystąpiła szkolna orkiestra dęta z towarzyszeniem uczniów klasy III c.6 i uczennic Wydziału Rytmiki oraz nauczyciele w utworze Pauli Ptach-Dembskiej „Zgotjotofogi”, specjalnie skomponowanym z okazji jubileuszu.

W drugiej części koncertu wystąpiły szkolne zespoły: orkiestra kameralna i chór PSM I i II st. oraz uczniowie w partiach solowych – wokalnych i skrzypcowych. Zespoły zaprezentowały różnorodny repertuar - od klasyki (Symfonia dziecięca J. Haydna) przez repertuar rozrywkowy (piosenki polularne Zuzanna i Wszystkie dzieci nasze są), aż po duże utwory symfoniczne. Po finałowym Bolerze Maurycego Ravela publiczność nagrodziła wykonawców oklaskami na stojąco. Nie obyło się bez bisu.

W przerwie wszyscy uczestnicy koncertu zostali poczęstowani tortem jubileuszowym.
W foyer Filharmonii zorganizowano wystawę prezentującą historię i osiągnięcia szkoły. Z okazji jubileuszu przygotowano specjalną publikację zawierającą m. in. najważniejsze fakty z historii szkoły, wykaz nauczycieli, pracowników i absolwentów oraz sukcesy uczniów.

Koncert zaszczycili obecnością zaproszeni goście m.in. Jarosław Wartak – Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN,
Beata Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Krystyna Danilecka-Wojewódzka – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Romuald Bieniasz-Krzywiec - Dyrektor Słupskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Jolanta Bedner – Naczelnik IV Wydziału Nadzoru Pedagogicznego CEA, Jacek Markanicz – Wizytator Regionu Pomorskiego Centrum Edukacji Artystycznej.

 

 


NAUCZYCIELE i PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

ODZNACZENI Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-lecia PSM I i II st. w Słupsku

 

I Medale Złote za Długoletnią Służbę:
1. Ewa Borgieł
2. Barbara Jabłońska
3. Renata Kumpiniewska
4. Ewa Maj
5. Irena Motyl
6. Ewa Rogulska

II Medale Srebrne za Długoletnią Służbę:
1. Grzegorz Karaś
2. Alicja Kudrycka
3. Wiesław Nizio
4. Bogumił Płachecki
5. Barbara Sąsiadek

III Medale Komisji Edukacji Narodowej
1. Agnieszka Bugajska
2. Wiesław Helinski
3. Lucyna Jackowska-Brzóska
4. Jarosław Madejski
5. Gabriela Picz
6. Paula Ptach-Dembska
7. Katarzyna Wyporska-Wawrzczak

IV Odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla nauczycieli:
1. Medea Berianidze
2. Anna Karaś
3. Małgorzata Madejska
4. Helena Nawrocka
5. Paweł Nowak
6. Jarosław Nyc
7. Zbigniew Stawiarz
8. Ewa Telecka
9. Zenon Terefenko
10. Magdalena Witczak

V Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
1. Barbara Jabłońska
2. Barbara Sąsiadek
3. Zbigniew Stawiarz
4. Małgorzata Treder
5. Barbara Żydzianowska

VI Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej:

I stopnia
1. Beata Podgórna

II stopnia
1. Lucyna Jackowska-Brzóska
2. Paula Ptach-Dembska
3. Katarzyna Wyporska-Wawrzczak

VII Nagrody Prezydenta Miasta Słupska:

I stopnia
1. Beata Podgórna

II stopnia
1. Barbara Sąsiadek
2. Barbara Żydzianowska

VIII Medal Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Za zasługi dla upowszechniania kultury muzycznej w Słupsku”
1. Beata Sąsiadek
2. Przemysław Sysojew-Osiński
3. Bartosz Wiśniewski

 


Program Koncertu z okazji Jubileuszu 70-lecia
I część
1. Film o szkole (autor Bartosz Wiśniewski)
2. Paula Ptach-Dembska – Utwór jubileuszowy ZGOJOTOFOGI
na fortepian i instrumenty perkusyjne
Wykonawcy: Paula Ptach-Dembska, Barbara Żydzianowska, Wiesław Helinski
3. Część oficjalna – przemówienie dyrektora, wręczenie medali, odznaczeń i nagród.
4. Orkiestra dęta i uczniowie klasy III cyklu 6-letniego
- Cancan
- Orkiestry dęte
Przygotowanie – Jarosław Nyc i Katarzyna Wyporska-Wawrzczak
5. Michael Jackson – Billie Jean, wykonawcy - orkiestra dęta i uczennice Wydziału Rytmiki
6. Michael Jackson – Beat It, wykonawcy - orkiestra dęta i uczennice Wydziału Rytmiki

II część
 
1. J. Haydn – Symfonia dziecięca cz. I – orkiestra smyczkowa
2. „Oh Susanna” - orkiestra szkolna, solo skrzypcowe: Wiktoria Kołrzan,
Maksymilian Pyzio, Adrian Puchalik (uczniowie Agnieszki Rajskiej)
3. „Wszystkie dzieci nasze są” – orkiestra szkolna, chór PSM I i II st., solo Maria Kocioł
4. Adiemus – orkiestra szkolna, chór PSM I i II st.
- solistki Paulina Łaga, Anna Jakubowska (uczennice Magdaleny Witczak)
5. M. Ravel – „Bolero” - orkiestra szkolna, chór PSM I i II st.
6. „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał” - orkiestra szkolna, chór PSM I i II st.
 
Przygotowanie orkiestry – Agnieszka Rajska i Jarosław Nyc,
Przygotowanie chóru PSM I i II st. – Lilianna Zdolińska,
Przygotowanie solistów - Magdalena Witczak, Agnieszka Rajska
Opracowanie utworów – Jarosław Nyc
Prowadzenie koncertu: Alicja Kudrycka i Wiesław Nizio
 
Sponsorzy Jubileusza 70-lecia PSM I i II st. w Słupsku::
- Fundacja imienia Barbary Zielińskiej
- Drukarnia SKAN-AMT – Małgorzata i Marek Tracz
- Piekarnia i Cukiernia „Z Jaracza” – Joanna i Tadeusz Brajczewscy
- Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku
Patronat medialny: „Głos Pomorza”, Radio Słupsk, Telewizja Kablowa Słupsk – Kanał 6

 

Wednesday the 22nd.