Z7

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej zdalnym nauczaniem, 28.03.2022 odbył się XIX Szkolny Festiwal Zespołów Kameralnych.

Występy uczniów oceniło jury w składzie: Barbara Żydzianowska, Anna Karaś i Piotr Mach. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom festiwalu.

wyniki fest zesp kam 2022