kolaz

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Słupsku.

Cele konkursu:
- upamiętnienie Międzynarodowego Dnia Muzyki (1 października),
- poszerzanie wiedzy uczniów na temat Międzynarodowego Dnia Muzyki,
- kształtowanie świadomości roli muzyki w życiu człowieka,
- uwrażliwianie uczniów na piękno muzyki,
- rozwijanie zainteresowań muzycznych i plastycznych uczniów,
- kształtowanie wyobraźni twórczej,
- rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.

Technika wykonania pracy plastycznej: kolaż.

Kolaż to „...kompozycja plastyczna z różnych materiałów i tworzyw (np. papier, druki, fotografie, piasek, słoma) naklejanych na płótnie lub innym podłożu, często łączonych z rysunkiem i malarstwem...”1.

Format pracy: A3 lub A4 (najlepiej kartka z bloku technicznego).

Elementy umieszczone na pracy muszą być dobrze przyklejone.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, klasa.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu