IMG20220604171600

W dniach 3-4 czerwca 2022 r. odbył się IV Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Solcu Kujawskim. Udział w nim wzięli także uczniowie klasy akordeonu mgr Zbigniewa Stawiarza z PSM I i II st. w Słupsku filia w Sławnie.


Naszą szkołę reprezentowali trzej młodzi akordeoniści: Ireneusz Fabian – kl. II c.6, Stanisław Rogala – kl. III c.6 oraz Miłosz Polewski – kl. V c.6.

Zgodnie z regulaminem konkursu, uczestnicy wystąpili w swoich kategoriach wiekowych, które zostały ustalone od 8 do 20 lat. Nasi uczniowie grali w kategoriach młodszych – do lat 10, do lat 11 i do lat 12.

Jury konkursu z uznaniem wyraziło się o znakomitej organizacji i atmosferze imprezy, którą przeprowadzono dzięki wysiłkom władz miasta i gminy, a także dyrekcji PSM I st. w Solcu kujawskim.

Jury konkursu, złożone z wybitnych fachowców akordeonu, profesorów Akademii Muzycznych w Polsce i zagranicą, wysoce oceniło poziom artystycznych wykonywanych produkcji i wzorowe przygotowanie uczniów do konkursu, co wynikało z dużego zaangażowania i wysiłku nauczycieli. W trudnej i silnej konkurencji nasi uczniowie poradzili sobie znakomicie, a ich występ można uznać za bardzo udany.

Z dużą radością i satysfakcją możemy mówić o sukcesie i oznajmić, że znaleźli się oni w gronie laureatów konkursu, zajmując wysokie lokaty i wysokie punktacje jurorów.

Ireneusz Fabian – w kategorii lat 10 - III nagroda
Stanisław Rogala – w kategorii lat 11 - I nagroda
Miłosz Polewski – w kategorii lat 12. - I nagroda

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych udanych występów i sukcesów w rozwijaniu swojego talentu.
Szczególne gratulacje i podziękowania należą się także nauczycielowi, Panu Zbigniewowi Stawiarzowi za trud i wysiłek włożony w znakomite przygotowanie akordeonistów do tak wysokiej rangi imprezy.

Dziękujemy za doskonałą promocję naszej szkoły i naszego miasta.