lw1

Pianista Ludwik Wiśniewski z klasy V PSM II st., uczeń Barbary Sąsiadek odniósł sukcesy w dwóch międzynarodowych konkursach online, które odbyły się w listopadzie 2021r. W obu konkursach zdobył najwyższe laury.

Ludwik został laureatem I nagrody w International Competition - Open International Auditions 2021. Konkurs przeznaczony dla muzyków instrumentalistów i wokalistów jest organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Festival & Contest” z siedzibą w Rimini (Włochy).


W drugim konkursie - International Online Contest „American Edition” w Nowym Jorku, organizowanym przez World Talent Ranking (USA) przy współudziale Fiestalonia International (Wielka Brytania) i Open Italy (Włochy) otrzymał również I nagrodę.

Gratulujemy sukcesów!

lw2