IMG 20211207 191017

 

Dnia 7 grudnia 2021 odbyły się warsztaty kompozytorskie prowadzone przez kompozytorkę Paulę Ptach - Dembską. Uczennice klas szkoły muzycznej I stopnia poznawały tajniki sztuki komponowania w zajęciach prowadzonych zdalnie. 

Warsztaty z Panią Paulą Ptach-Dembską, byłą nauczycielką szkoły muzycznej II stopnia i zarazem czynną kompozytorką wielu współczesnych dzieł muzycznych, odbyły się w siedzibie szkoły muzycznej w Słupsku.  W ramach projektu „Dzieci Kapitana Nemo” zorganizowano spotkanie online z uczennicami PSM I st., które dotyczyło omówienia pracy kompozytorskiej z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności uczennic na poziomie podstawowym.

Celem warsztatów było zainteresowanie uczestników pracą kompozytorską i nawiązanie do omawianych w projekcie kompozytorek XIX i XX wieku. Wyjaśnienie, czym jest praca kompozytora i jakie elementy muzyki są potrzebne do tworzenia prostych form muzycznych, było możliwe przy czynnym udziale uczniów w warsztatach online. Wskazanie, czym jest forma muzyczna i jakie elementy ją kształtują oraz krótkie omówienie pojęć muzycznych dały możliwość zrozumienia i zachęty do tworzenia własnych pomysłów muzycznych. Tego rodzaju spotkania, warsztaty i lekcje otwarte poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi, są bardzo kształcące i rozwijające motywację uczniów PSM I i II st. do dalszego samokształcenia i odnajdywania własnej drogi artystycznej.

Mamy nadzieję, że pierwsze ziarno pasji do komponowania zostało zasiane i w wyniku warsztatów uczennice już niedługo zaczną komponować własne utwory.

 

IMG 20211207 191013