Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Słupsku ogłasza nabór na stanowisko: kierownik gospodarczy.

Dokumenty:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI
Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem