W ramach kolejnej odsłony warsztatów: „Muzyka w liturgii”, a także w związku z obchodami Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej odbyło się spotkanie o tematyce „Pasja w liturgii i muzyce”.

pasja w liturgii

Nauczyciele naszej szkoły - przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich oraz zaproszony gość dr Łukasz Bilski – teolog, organista i dyrygent w trybie zdalnym (z wykorzystaniem aplikacji Teams) przedstawili zgromadzonym pięć wykładów:

Łukasz Bilski "Pasja, która prowadzi do Paschy"

Irena Hubiak "Nabożeństwa pasyjne w Kościele greckokatolickim"

Kornelia Fedorczyk – Cabrera "Obchody pasji w Kościele protestanckim"

Paula Ptach-Dembska "Nabożeństwa pasyjne i liturgia Wielkiego Tygodnia w Kościele katolickim"

Bartosz Wiśniewski "Pasja w historii muzyki. Charakterystyka opracowań tekstu Męki Pańskiej i ich zmienność gatunkowa".

 

Tematyka i koncepcja spotkania cieszyła się dużym uznaniem wśród słuchaczy. Dla wykładowców była fascynującym doświadczeniem odnalezienia wielu powiązań w liturgii i nabożeństwach odprawianych w reprezentowanych przez nich kościołach. Wykłady o tematyce liturgicznej znalazły odzwierciedlenie w ostatniej prezentacji dotyczącej ujęcia Męki Pańskiej w kompozycjach tworzonych na przestrzeni dziejów.