plakat samorz rek

Opracowanie graficzne: Maja Janus
Tekst: Milena Krumplewska
Zdjęcie: Marcel Kamyszek