Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Słupsku w roku szkolnym 2017/2018.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 82, poz. 761 z późniejszymi zmianami) ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
- 30 kwietnia 2018r.
- 2 maja 2018r.
- 4 maja 2018r.
- 5 maja 2018r.

Wyżej wymienione dni mogą ulec zmianie w przypadku realizacji remontu w ramach termomodernizacji budynków szkoły.

Wednesday the 22nd.