Uwaga!

Informujemy, że zawiązku z brakiem planów stałych u wielu uczniów w szkołach przedpołudniowych plan stały PSM I i II st. w Słupsku zostanie ułożony dopiero od dnia 28 września 2020. Jednocześnie bardzo prosimy wszystkich uczniów o wprowadzanie i aktualizowanie w bieżącym tygodniu danych na temat planów stałych ze szkół przedpołudniowych. Można to zrobić otwierając tabelę planów stałych dostępną w

Czytaj »
Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców oraz Dyrekcja PaSM I i II st. w Słupsku uprzejmie prosi o przybycie na zebranie ogółu rodziców dnia 22.09.2020 r. godz. 17.00 (sala kameralna-Pałacyk)W przydadku braku kworum drugie zebranie odbędzie się 22.09.2020 r. o godz. 17.15.  Ze względu na wagę poruszanych spraw obecność rodzica lub opiekuna ucznia obowiązkowa! Uprzejmie prosimy o przestrzeganie PROCEDUR obowiązujących

Czytaj »
Plany lekcji - tymczasowe na nowy rok szkolny 2020/2021

  PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE DOSTARCZENIE NAUCZYCIELOM TEORII PLANÓW ZAJĘĆ ZE SZKOŁY PRZEDPOŁUDNIOWEJ. PO ZALOGOWANIU SIĘ UCZNIA NA STRONIE PSM, NALEŻY WEJŚĆ W LINK DOTYCZĄCY PLANÓW I WYPEŁNIC WSZYSTKIE DNI TYGODNIA. PO DOSTARCZENIU PRZEZ UCZNIÓW PLANÓW LEKCJI ZE SZKOŁY PRZEDPOŁUDNIOWEJ, PLAN ZAJĘĆ ULEGNIE ZMIANIE. ZMIANIE PODLEGAJĄ RÓWNIEŻ DNI ODBYWANIA ZAJĘĆ PRZEZ UCZNIÓW.   Plany T

Czytaj »
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego w PSM I i II st. w Słupsku   2. Rozpoczęcie roku szkolnego w filii w Bytowie   3. Rozpoczęcie roku szkolnego w filii w Sławnie

Czytaj »
Listy przyjętych do szkoły

Listy uczniów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2020/2021 oraz filii szkoły w Bytowie i Sławnie znajdują się w zakładce Rekrutacja

Czytaj »
Uwaga! Od dnia 1 lipca zmiana konta rachunku bankowego Rady Rodziców

Od dnia 1 lipca 2020 r. zmiana konta rachunku bankowego Rady Rodziców przy PSM I i II st. w Słupsku na Bank Santander Polska S.A  Nr rachunku:  55 1090 2763 0000 0001 4650 1446 Rachunek w Banku Pocztowym jest zamknięty.

Czytaj »
List otwarty Dyrektora PSM I i II st. w Słupsku na zakończenie roku szkolnego

Drodzy uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice!   Czerwcowe zakończenia roku szkolnego w szkołach nie są dzisiaj powszechne. Wzbudza to różnorodne uczucia, od smutku i żalu z braku bezpośredniego pożegnania się z uczniami, do satysfakcji z udanej próby zrealizowania czegoś, co wydawałoby się niemożliwe jeszcze parę miesięcy temu. Praca bowiem nad kształtowaniem uzdolnień muzycznych bez o

Czytaj »
Komunikat Dyrektora PSM w Słupsku z dn. 8 czerwca 2020

  Komunikat w sprawie egzaminów promocyjnych, udostępniania sal i biblioteki szkolnej i in.

Czytaj »
Komunikat Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku z dnia 25 maja 2020r. o warunkach udostępniania sal uczniom klas dyplomowych

Komunikat Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupskuz dnia 25 maja 2020r.   Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.

Czytaj »

Tuesday the 22nd.