Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Szkoła działa nieprzerwanie od 1946 r. W skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku wchodzi Filia w Sławnie i Bytowie realizujące nauczanie w szkole muzycznej I stopnia.