Skład Rady Rodziców PSM I i II  stopnia w Słupsku
w roku szkolnym 2020/2021

 

Prezydium Rady:
Joanna Głogowska – przewodnicząca
Katarzyna Orzechowska – wiceprzewodniczący
Katarzyna Wiśniewska – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:
Sławomir Pietrzak – przewodniczący
Anna Balcerzak
Agnieszka Beck

 

Członkowie Rady:
Piotr Nawrocki
Grzegorz Grabowski
Serhu Pokotyliuk

Sunday the 25th.