Skład Rady Rodziców PSM I i II  stopnia w Słupsku
w roku szkolnym 2018/2019


Prezydium Rady:
Tomasz Bierka – przewodniczący–
Joanna Głogowska - wiceprzewodniczący
Joanna Kirkicka-Majchrzak – sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Retkiewicz – przewodniczący
Paweł Wilkowski
Joanna Żukowska-Ślusarska

Członkowie Rady:
Katarzyna Orzechowska
Katarzyna Wiśniewska
Monika Kędzierska
Anna Wierczyńska
Daria Otolińska
Olga Gazdag

Saturday the 17th.