INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU
NA STANOWISKA PRACY W PAŃSTOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. w Słupsku


Szkoła zamieszcza ewentualne oferty pracy na stronie  Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku  oraz na stronie szkoły.

Informacje dodatkowe

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostaną wyłonieni kandydaci spełniający określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami komisja powołana przez dyrektora szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Nabór na stanowisko : kierownik gospodarczy.

  Nabór na stanowisko : kierownik gospodarczy.   Dokumenty: Ogłoszenie nabór na stanowisko kierownik gospodarczy.pdf Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.pdf Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wy

Czytaj »

Sunday the 25th.