INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU
NA STANOWISKA PRACY W PAŃSTOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. w Słupsku


Szkoła zamieszcza ewentualne oferty pracy na stronie  Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku  oraz na stronie szkoły.

Informacje dodatkowe

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostaną wyłonieni kandydaci spełniający określone w ogłoszeniu wymogi. Z wytypowanymi kandydatami komisja powołana przez dyrektora szkoły przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

Tuesday the 24th.