BIBLIOTEKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I i II st. im. I.J. PADEREWSKIEGO
w SŁUPSKU
 

Biblioteka szkoły artystycznej nastawiona jest głównie na obsługę procesu dydaktycznego i wychowawczego, służy doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów. Do podstawowych zadań statutowych biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Równie ważne jest dla nas wspieranie i obsługa działalności artystycznej szkoły i środowiska lokalnego. Biblioteka jest swego rodzaju instytucją uniwersalną mającą niejako obowiązek dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i zbiorami.

Wychodząc z tego założenia, a zarazem rozumiejąc obowiązek kulturotwórczy nasza Biblioteka jest: otwarta, przyjazna, a także szerząca kulturę.

Sukcesywnie uzupełniany księgozbiór liczy obecnie 20 tysięcy woluminów. Biblioteka stosuje układ działowy według nauczanych specjalności, a wewnątrz działów układ alfabetyczny. Można także korzystać z dokumentów elektronicznych  (obszerny zbiór płyt CD). Do dyspozycji czytelników pozostaje przestronna czytelnia, gdzie uczniowie ich rodzice i nauczyciele mogą korzystać z księgozbioru podręcznego: encyklopedii, leksykonów, słowników, etc. Biblioteka posiada bogaty zbiór Kronik dokumentujących życie społeczne Szkoły, stanowią one źródło wiedzy na temat historii szkoły jej tradycji i rozwoju od początku jej istnienia.

 

Zapraszamy!

 

 

 

 
Saturday the 17th.