WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 ZEBRANIA I WYWIADÓWKI DLA RODZICÓW
• wrzesień – październik 2012r. – Zebrania klasowe z nauczycielami teorii
• 02.10.2012r., godz. 17.00 – Zebranie ogólne rodziców, wybór nowej Rady Rodziców
• 21.11.2012r., godz. 17.00 – Dzień otwartej szkoły
• 23.01.2013r., godz. 17.00 – Wywiadówka półroczna
• 17.04.2013r., godz. 17.00 – Dzień otwartej szkoły

ŚWIĘTA, FERIE, DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
• 1 listopada 2012r. – „Wszystkich Świętych”
• 2 listopada 2012r.
• 3 listopada 2012r.
• 23 – 31 grudnia 2012r. – zimowa przerwa świąteczna
• 14 – 24 lutego – ferie zimowe
• 28 marca – 2 kwietnia 2013r. – wiosenna przerwa świąteczna
• „1 Maja”
• 2 maja 2013r.
• „3 Maja”
• 4 maja 2013r.
• 30 maja 2013r. – „Boże Ciało”
• 31 maja 2013r.
• 1 czerwca 2013r.

Zakończenie zajęć w klasie VI PSM II stopnia – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych Zakończenie zajęć dydaktycznych: 28 czerwca 2013 r.


PRZESŁUCHANIA, EGZAMINY
• 29.10.2012r. – Przesłuchanie techniczne klasy skrzypiec
• 30.10.2012r. – Przesłuchanie techniczne klasy wiolonczeli
• 19.11.2012r. – Przesłuchanie techniczne klasy fortepianu PSM II st.
• 22.11.2012r. – Przesłuchanie techniczne z gam i etiud klasy trąbki, klarnetu, fletu,  saksofonu
• 14.12.2012r. – Przesłuchanie z akompaniamentu dla uczniów klas V – VI c. 6 sekcji fortepianu
• 18.12.2012r. – Przesłuchanie półroczne sekcji instr. dętych i perkusyjnych
• 19.12.2012r. – Przesłuchanie półroczne klasy skrzypiec i wiolonczeli PSM I st.
• 14.01.2013r. – Przesłuchanie półroczne klasy gitary
• 15.01.2013r. – Przesłuchanie półroczne sekcji fortepianu PSM II st.  – Wydział Instrumentalny i Wydział Rytmiki
• 16.01.2013r. – Przesłuchanie półroczne klasy skrzypiec i wiolonczeli PSM II st.
• 17.01.2013r. – Przesłuchanie półroczne klasy śpiewu
• 29.01.2013r. – Przesłuchanie techniczne uczniów klasy II c.6 sekcji fortepianu   (2 etiudy)
• 18.03.2013r. – Przesłuchanie techniczne uczniów sekcji fortepianu PSM I st.– kl. II–V
• 19.03.2013r. – Przesłuchanie techniczne uczniów sekcji fortepianu – PSM II st.  – Wydział Instrumentalny
• 22.04.2013r. – Przesłuchanie techniczne uczniów klasy wiolonczeli
• 24.04.2013r. – Przesłuchanie techniczne uczniów klasy skrzypiec
• 25.04.2013r. – Przesłuchanie techniczne uczniów klasy klarnetu, saksofonu, fletu, trąbki
• kwiecień 2013r. – Przesłuchania dopuszczające do dyplomu uczniów klasy VI  PSM II st.
• 27-28.05.2013r. – Przesłuchanie z fortepianu dodatkowego uczniów PSM I i II st.,  egzamin końcowy z fortepianu dodatkowego – kl. V PSM II st.
• czerwiec 2013r – Egzaminy dyplomowe (recitale dyplomowe, egzamin z historii  muzyki z literaturą muzyczną)
• czerwiec 2013r. – Egzaminy promocyjne i końcowe
 
KONCERTY
• 08-14.09.2012r. – 46 Festiwal Pianistyki Polskiej
• 01.10.2012r. – Międzynarodowy Dzień Muzyki
• 09.11.2012r. – Narodowe Święto Niepodległości
• 15.11.2012r. – Koncert uczniów klasy akordeonu Zenona Terefenko,  klarnetu Grzegorza Karasia, saksofonu i klarnetu Jarosława Nyca
• 16.11.2012r. – Koncert uczniów klasy II c.6 sekcji fortepianu
• 19.11.2012r. – Koncert uczniów klasy perkusji Wiesława Helińskiego
• 23.11.2012r. – Koncert uczniów klasy fortepianu Gabrieli Picz
• 29.11.2012r. – Koncert uczniów klasy skrzypiec i wiolonczeli Małgorzaty  i Jarosława Madejskich
• 30.11.2012r. – Koncert uczniów klasy fortepianu Ewy Borgieł  i Lucyny Jackowskiej – Brzóski
• 04.12.2012r. – Koncert uczniów klasy trąbki Piotra Jankowskiego
• 06.12.2012r. – Koncert Mikołajkowy klas fletu Anity Luzak-Czechowskiej i Iwony Brosz
• 07.12.2012r. – Koncert uczniów klasy fortepianu Alicji Kudryckiej i Ewy Rogulskiej
• 10.12.2012r. – Koncert sekcji instrumentów smyczkowych i gitary
• 14.12.2012r. – Koncert uczniów sekcji fortepianu
• grudzień 2012r. – Koncert klasy skrzypiec i wiolonczeli Anny Karaś i Agnieszki Rajskiej
• grudzień 2012r. – Koncerty kolęd
• 07.01.2013r. – Koncert uczniów klasy fortepianu Medei Berianidze
• 11.01.2013r. – Koncert klasy fortepianu i skrzypiec uczniów Przemysława Sysojewa Osińskiego, Marcina Mrozka-Gliszczyńskiego, Barbary Żydzianowskiej, Barbary Sąsiadek, Beaty Sąsiadek
• 21.01.2013r. – Koncert uczniów klasy gitary Dariusza Schmidta
• 24.01.2013r. – Koncert klas pierwszych sekcji instr. dętych i perkusyjnych z okazji Dnia Babci i Dziadka
• 21.01.2013r. – Koncert uczniów klasy gitary Dariusza Borowskiego-Kracia
• styczeń/luty 2013r. – Koncert półroczny orkiestry i chórów szkolnych  w Sali Filharmonii
• 13.03.2013r. – Koncert muzyki rozrywkowej „Mały Grapelli”
• 26.04.2013r. – Koncert uczniów klasy I c.6 sekcji fortepianu
• kwiecień – Koncert uczniów klasy fletu Iwony Brosz i Anity Luzak-Czechowskiej
• 13.05.2013r. – VII Koncert kompozytorski uczniów PSM I i II st.
• 24.15.2013r. – Koncert uczniów sekcji fortepianu z okazji Dnia Matki
• 29.06.2013r. – Koncert uczniów klasy skrzypiec i wiolonczeli Małgorzaty  i Jarosława Madejskich
• maj 2013r. – Koncerty dla szkół i przedszkoli
• czerwiec 2013r. – Koncert uczniów klasy fortepianu Ewy Borgieł  i Lucyny Jackowskiej-Brzóski
• czerwiec 2013r. – Koncert uczniów klas I sekcji instr. dętych i perkusyjnych
 
KONKURSY SZKOLNE
• 20.11.2012r. – Mały Konkurs Wokalny dla uczniów klasy śpiewu
• 27.11.2012r. – XXIV Szkolny Konkurs Pianistyczny dla uczniów klas III-VI PSM I st.
• 17.12.2012r. – Konkurs „Muzyka baroku” dla uczniów sekcji instr. dętych i gitary
• 07.02.2013r. – XI Szkolny Konkurs na wykonanie etiudy „Za kotarą” dla uczniów  klas III-V PSM I st. sekcji fortepianu
• 07.02.2013r. – Konkurs „Krótki utwór na instrumenty dęte”  (samodzielne przygotowanie)
• luty 3013r. – Szkolny Konkurs Kompozytorski dla uczniów PSM II st.
• 07.03.2013r. – Konkursy solfeżowe dla klas:

- I – III PSM II st.
- IV – VI PSM II st.
- V – VI c. 6 I III – IV c. 4
- Mały Konkurs solfeżowy dla klasy III c. 6

• 27.03.2013r. – XII Szkolny Festiwal Zespołów Kameralnych
• kwiecień 2013r. – VII Szkolny Konkurs Mozartowski
• 12.04.2013r. – III Powiatowy Konkurs wiedzy ogólnomuzycznej dla uczniów szkół podstawowych „Epokami przez muzykę”  „Blask Baroku, czyli życie i twórczość Vivaldiego, Bacha i Haendla”
• 19.04.2013r. – VII Konkurs Pianistyczny „Słupskie spotkania z muzyką ukraińską”  (Konkurs ogólnopolski dla szkół muzycznych I st.)
• 10.05.2013r. – Konkurs z audycji muzycznych dla klas V – VI c. 6
• 10.05.2013r. – Konkurs przedmiotowy z literatury muzycznej dla klas I – II PSM II st.
• 22.05.2012r. – Konkurs „Miniatura” sekcji instr. smyczkowych i gitary
• czerwiec 2013r. – Konkurs słuchowy dla uczniów klasy wiolonczeli

Wednesday the 22nd.