Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej witryny internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny internetowej http://www.psmslupsk.pl

Data publikacji witryny internetowej: 28.08.2021 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.08.2021

Witryna internetowa www.psmslupsk.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nowe dokumenty na stronie w miarę możliwości będą publikowane, jako treść we wpisach,
 • Niektóre dokumenty np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo,
 • Publikowane filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością,
 • Publikowane elementy graficzne nie posiadają zamienników w postaci tekstu,
 • Brak tłumaczenia na język migowy,
 • Strona będzie sukcesywnie dostosowywana do wymagań związanych z dostępnością cyfrową,

Niniejsze oświadczenie zaktualizowano 29.08.2021 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki dokument na stronie chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku, jako podmiot publiczny, powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku:

 1. Do budynków szkoły prowadzą wejścia znajdujące się od ulicy Szczecińskiej i od ulicy Grottgera. Do obu budynków prowadzą schody, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym (budynek od ul. Szczecińskiej) są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest w godz. od 8.00-20.00
 3. W budynkach na wszystkich poziomach znajdują się korytarze.
 4. Budynki nie posiadają wind.
 5. W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku filia w Sławnie

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mickiewicza. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest w godz. od 8.00-20.00
 3. W budynku na wszystkich poziomach znajdują się korytarze.
 4. Budynek nie posiada windy.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku filia w Bytowie

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Młyńskiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest w godz. od 8.00-20.00
 3. W budynku na wszystkich poziomach znajdują się korytarze.
 4. Szkoła znajduje się na poziomie pierwszego piętra.
 5. Budynek nie posiada windy.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.