Rada Rodziców oraz Dyrekcja PaSM I i II st. w Słupsku uprzejmie prosi o przybycie na zebranie ogółu rodziców dnia 22.09.2020 r. godz. 17.00 (sala kameralna-Pałacyk)W przydadku braku kworum drugie zebranie odbędzie się 22.09.2020 r. o godz. 17.15. 

Ze względu na wagę poruszanych spraw obecność rodzica lub opiekuna ucznia obowiązkowa!

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie PROCEDUR obowiązujących w szkole od 1.09.2020 r. w związku z pandemią COVID-19

FreshJoomlaTemplates.com
Tuesday the 22nd.