Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Słupsku w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 82, poz. 761 z późniejszymi zmianami) ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2, 3 listopada 2018r.

2, 4 maja 2019r.

17 maja 2019r. / w przypadku organizacji ogólnopolskiego konkursu pianistycznego.

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 16th.