Skład Rady Rodziców PSM I i II  stopnia w Słupsku
w roku szkolnym 2017/2018
 
 
Prezydium Rady:
Maria Aleksandrowicz – przewodniczący
Tomasz Bierka – wiceprzewodniczący
Agnieszka Sieradzka – sekretarz
 
Komisja Rewizyjna:
Joanna Głogowska – przewodniczący
Mieczysław Wiśniewski
Joanna Żukowska-Ślusarska
 
Członkowie Rady:
Mariusz Boguszewski
Kamilla Gliwka
Katarzyna Orzechowska
Krzysztof Retkiewicz
Marcin Wcisło
Paweł Wilkowski

 

Regulamin Rady Rodziców

Monday the 15th.