NUMERY  KONT  SZKOŁY
 

 

1. Darowizna -Fundusz muzyczny  
Nazwa rachunku- Państwowa Szkoła Muzyczna
adres- ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
Bank- NBP O/O Gdańsk
Nr rachunku- 35 1010 1140 0024 5313 9134 0000

Wpłatę w wysokości 300 zł za rok szkolny można dokonać z dopiskiem „Darowizna”.
Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko to za drugie i kolejne dzieci opłata

wynosi 50%.

 
 2. Rada rodziców  
Nazwa rachunku- Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Słupsku
Adres- ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk
Bank- BGŻ O/Słupsk
Nr rachunku- 66 2030 0045 1110 0000 0143 9270
Wpłatę w wysokości 50 zł za rok szkolny można dokonać z dopiskiem „Darowizna".
Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko to za drugie i kolejne dzieci opłata wynosi 50%.
Wednesday the 18th.