Dd 18.04.2018 r. (środa) do 16.05.2018 r. w ramach dodatkowych lekcji przygotowujących do konkursu, zajęcia dla wszystkich głosów odbędą się według następujących godzin 17.00-19.30. W dniach 21-22.05.2018 r. zaplanowane są dodatkowe lekcje chóru. Przypominam, że konkurs odbędzie się 23.05.2018 r. w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Kolejny Konkurs -Bałtycki konkurs Chórów Pomerania Cantat odbędzie się w Słupsku w auli II LO w niedzielę 17.06.2018r. Obecność wszystkich chórzystów na zajęciach obowiązkowa.

Monday the 23rd.